HÁZIREND

HÁZIREND 2017-01-28T21:33:45+00:00

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

 

A kórház osztályai:

 • Krónikus belgyógyászat (50 ágy)
 • Ápolási osztály (75 ágy)

Megközelíthető:

 • Gépjárművel 10-es útról lekanyarodva a kórház utcájába (Kossuth Lajos utca)
 • Vonattal Dorog megállónál leszállva az aluljáró után elérhető a Kossuth Lajos utca.
 • Busszal a 10-es úti megállótól 100 méter gyaloglással megtalálható a Kossuth Lajos utca.

Betegfelvétel rendje:
A felvételi kérelmek elbírálása után a betegfelvétel előzetes megbeszélés alapján orvosi beutalóval történik.
A betegek kórházba érkezése hétköznap 8 és 15 óra között.. Előző leleteket, zárójelentéseket kérjük, hozza magával.
Távozási szándékot, illetve a hosszabbítási kérelmet a kezelő orvosnak a szerződés lejárta előtt egy héttel jelezze.

Személyes tárgyak:
Az osztályokra behozható televízió, rádió, mobiltelefon, stb., de ezek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha a többi beteg nyugalmát, és kezelését nem zavarja. Kérjük, hogy a televízió és mobiltelefon használatát a vizitek ideje alatt mellőzzék. Az otthonról behozott tárgyakon tüntessék fel a beteg nevét.
Az itt felejtett tárgyakat egy hónapig őrizzük meg.

Tisztálkodási eszközök:
A betegek kórházi kezelése, ellátása alatt a tisztálkodási eszközökről a család gondoskodjon. Felvételre hozzanak magukkal két törölközőt, folyékony szappant, mosdószivacsot, bőrápoló krémet, szájápolási eszközöket, fésűt, férfiak esetén borotválkozás eszközeit, valamint WC papírt.

Saját ruházat használata az intézményben:
A kórházi tartózkodás alatt engedélyezett a saját, kényelmes ruházat viselése (pl.: szabadidő ruha). Az otthonról behozott ruházatokért felelősséget nem vállalunk, tisztításáról a családnak, hozzátartozóknak kell gondoskodniuk. A saját ruházat minden kórteremben kulccsal záródó szekrényekben elzárható. A kórház csak a kórházi betegingek mosását tudja vállalni. Kérjük a kedves betegeket és hozzátartozókat, hogy a nővérek által kikészített szennyezett saját hálóruha tisztításáról és cseréjéről rendszeresen gondoskodjanak.

Napirend:
Kórházunkban a nővéri műszakok 7-19- óráig, illetve 19-7- óráig tartanak.

 • 6.45 – 7.00 : Műszakátadás.
 • 7.00-8.30 : Higiénés szükségletek biztosítása a betegek számára
 • 8.30- : Délelőtti tevékenységek: reggeli osztás, etetés, gyógyszerek beadása.
 • 9.00-: Reggeli osztályos vizit, a krónikus belgyógyászaton és az ápolási osztályon az eseti vizitek történnek meg. A délelőtt további részében a gyógyfoglalkoztatók, gyógytornászok, gyógymasszőr foglalkoznak a betegekkel, illetve a rendelt konzíliumok, vizsgálatok kivitelezése, és az ápolási tevékenységek végrehajtása ebben az időben történik.
 • 12.00-13.00 : Ebéd megérkezik az osztályokra, minden betegnek egyéni tálcás rendszerben küldik az ebédjét. Ilyenkor osztjuk ki az uzsonnát is. Az ebéd elfogyasztása a kórteremben elhelyezett asztaloknál történik.
 • 13.00-15.00 : Ápolási, gondozási tevékenységek végzése, betegek tisztázása.
 • 15.00-16.00 : Csendes pihenő . Kérjük a betegeket és a hozzátartozókat, hogy a többi beteg pihenésének biztosítása érdekében kerüljék a hangoskodást.
 • 16.00- : Látogatási idő, betegek ápolása, gondozása.
 • 18.00- : Vacsora osztás, vacsora
 • 19.00- : Gyógyszerek beadása, higiénés teendők
 • 22.00- : Lámpaoltás, éjszakai pihenő.

Az eredményes kezelés érdekében, kérjük, tartsák be az orvosi, ápolói utasításokat.

Beteglátogatás rendje:
Kórházunk valamennyi osztályán folyamatos látogatás engedélyezett. A zavartalan betegellátás érdekében azonban, ha lehetséges kérjük a látogatókat, hogy a látogatásukat a délutáni órákban tegyék meg. Egyszerre egy betegnél, három látogatónál több ne tartózkodjon. A hat évnél fiatalabb gyermekek látogatását, a gyermekek fertőződésének veszélye miatt kerüljék.
Lázas, fertőző betegségben szenvedő egyének nem látogathatnak, illetve ittas állapotban a látogatás tilos!

Dohányzás az Intézmény egész területén tilos! Kérjük, hangoskodással ne zavarják a többi beteg nyugalmát!

Megszólítások, kikkel találkozik a kórházban:
Az osztályos ápolók mindegyike névtáblát visel, a könnyebb megismerhetőség érdekében. Kérjük a megszólításoknál ezek figyelembevételét. Az ápolószemélyzet és az orvosok fehér munkaruhában, a takarítószolgálat munkatársai kék munkaruhában dolgoznak.

Telefonhasználat:
Az osztályon fekvő betegeket kérésre a nővérpultnál lévő telefonokhoz hívjuk, de itt hosszabb beszélgetések nem folytathatók. Engedélyezett a saját mobiltelefon használata, melyeket elektromos készülékekkel végzett vizsgálatoknál ki kell kapcsolni.

Diéta betartása, behozható étel, ital:
Minden beteg köteles a számára kiírt diétát betartani. A hozzátartozók ne hozzanak a kórházba tojás tartalmú, romlandó ételeket. A behozott ételeket névvel, osztállyal, kórterem és ágyszámmal kell megjelölni, valamint fel kell tüntetni a behozatal időpontját. A hűtőben elhelyezett élelemről tájékoztassák az ápoló személyzetet. A betegek hűtőjéről az ápolók adnak felvilágosítást. Az ablakokba étel nem helyezhető ki.

Gyógyszerek:
Kórházi kezelés alatt a betegek gyógyszerei biztosítottak. A betegeknél az ápolók által kiadagolt gyógyszeren kívül gyógyszer nem lehet.

Kert, park, séta:
Kórház körül lévő parkban nővéri, illetve orvosi engedéllyel, az évszaknak megfelelő ruházatban lehetséges. Az osztály elhagyását mindig a műszakban lévő ápolónak kell jelezni. A kórház területét elhagyni tilos!
Parkolás a kórház területén belül ingyenes.

Beleegyezési nyilatkozatok:
Kórházi kezelésbe történő beleegyezés, ápolásba történő beleegyezés, felvételi megállapodás. A betegek a nyilatkozatok aláírásával beleegyeznek a kórházi kezelésbe, ápolásba.

Tájékoztatás:
A betegek állapotáról a kezelőorvos, illetve az Igazgató Főorvos adhat felvilágosítást, illetve az ápolási osztályon az osztályvezető főnővérek.

Betegjogok:
Minden osztályon kifüggesztve megtalálható a betegjogok felsorolása, illetve a betegjogi képviselő neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje.

Vallásgyakorlás:
Minden héten, kedden 17 órától a földszinti társalgóban katolikus istentisztelet. Kérésre más felekezetek lelkészeit is igyekszünk biztosítani.

Értékmegőrzés:
Az épület I. emeletén, Gerstmajer Terézia főnővérnél, vagy távollétében Mirejder Beatrix főnővérnél vehető igénybe.

Medikusok, tanuló ápolók, egyéb egészségügyi szakdolgozók gyakorlata:
Kórházunk oktató kórház, ahol rendszeresen találkozhatnak tanulókkal, akik a szakma szabályai szerint, az adatvédelmi szempontok betartásával végzik munkájukat.

Szociális segítségnyújtás:
Kórházunkban fekvő betegeinknek szociális ügyek intézésében segítséget nyújt: Horváth Csaba Lászlóné és Stámusz Andrea szociális munkás.

Fodrász, pedikűr, ital automaták:
A kórházi fodrász, pedikűrös telefonszámát az ápolók kérésre megadják, illetve díjszabás a társalgókban kifüggesztve megtalálható.
Az ital automaták a földszinti és emeleti folyosókon találhatók, pénzérmével működnek.

Panasztétel módja:
A vezetőségnél, ill. a betegjogi képviselőnél.

Betegelégedettségi vizsgálat:
Kórházunk minőségbiztosítási programjával összhangban a kórházi ellátás minőségét elégedettségi kérdőívekkel mérjük fel. Ezek kitöltése önkéntes, név és személyes adatok nélkül történik.

Kérjük a kedves betegeket, hogy a zavartalan gyógyulás érdekében tartsák be a házirendet, és a többi betegtársukat is figyelmeztessék erre, illetve egymással szemben is legyenek türelmesek.