MISSZIÓS NYILATKOZAT 2017-02-09T08:18:04+00:00

MISSZIÓS NYILATKOZAT

Az Intézmény stratégiai alapvetései!

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő egy emelt szintű kistérségi járóbeteg szakrendelő és egy 125 ágyas krónikus kórház egysége.
Szakrendelőként Dorog és kistérsége – mintegy 40 000 fő – lakosságát látja el, a kórházhoz részben Esztergom és környéke, ill. Pest megye nyugati részének települései tartoznak.
A térség lakosságának epidemiológiai jellemzői közül kiemelendőek a mozgásszervi, légzőszervi és gasztroenterológiai elváltozások, a metabolikus szindrómára jellemző tünetek, általánosságban pedig az átlagéletkor emelkedésével járó krónikus megbetegedések. Kórházunk profiljából következően közvetlen tapasztalataink vannak a nem ritkán szociális problémákkal szövődő geriátriai kórképek egyre gyakoribbá válásáról.
A közelmúltbeli – pályázati és önerős beruházásból megvalósult – építészeti, energetikai és épületgépészeti felújításoknak köszönhetően mind a szakrendelő, mind a kórház infrastruktúrája költségtakarékosan üzemeltethető. A gép-, műszerpark rövidtávon jó színvonalú, a minimumfeltételeknek minden szempontból megfelel.
Szakorvosok és diplomás egészségügyi szakemberek tekintetében létszámhiánnyal nem küzdünk, de nálunk is dolgozik több nyugdíjas kolléga, és – az egész térségben – érezhetően bővül a hiányszakmák köre.
Krónikus kórházunk jelenlegi és hosszabb távú feladata, hogy hátteret biztosítson kiemelten az esztergomi, ill. a területi ellátási kötelezettségünk településein élő, de más aktív kórházban kezelt betegek utókezeléséhez, gondozásához, ezáltal is rövidítve, racionalizálva az ott eltöltött napok számát. Ápolási részlegünkön a rögzült státusú, folyamatos szakellátást igénylő betegek gondozásával egyúttal a családok számára is különleges segítséget nyújtunk.
Országos tendencia, hogy a sokszor multidisciplináris felkészültséget, nagy értékű technikát igénylő aktív egészségügyi beavatkozások jelentős részét jól felszerelt, az erőforrásokat koncentráltan felhasználó központokba kell delegálni. Emellett a kivizsgálás és az utókezelés /mielőbbi/ fázisait a beteg lakóhelyéhez közelebbi, idő és költségkímélő módon működő egységekre lehet bízni. Ebben van /és egyre inkább lesz/ meghatározó szerepe a járóbeteg szakrendelőknek, köztük a doroginak.
Az alapellátás orvosaival szorosabban együttműködve, az aktívabb, szervezettebb prevenciós tevékenység eredményeit is felhasználva a betegek minél nagyobb hányadát kell és lehet ambuláns módon kivizsgálni, meggyógyítani, utógondozni. Szakrendelőnknek ezután is ezen irányelv szellemében kell tevékenykedni.
Az Intézmény fenntartójával egyeztetve középtávú terveink homlokterében néhány nagyértékű, jelentős beteglétszámot kiszolgáló gép beszerzése áll. Egy több profilú ultrahang készülék – az eddig is elérhető vizsgálati spektrumon túl – lehetővé tenné a tömegeket érintő szív- érrendszeri megbetegedések kardiológiai diagnosztikáját, gondozását. A nagyforgalmú képalkotó járóbeteg rendelésen a telemedicina előnyeinek kihasználását segítené egy új, digitalizált röntgen berendezés, a tüdőgyógyászaton pedig egy korszerű átvilágító készülékre lenne szükség. A szemészeti rendelőben a sok beteget élete végéig érintő glaukoma gondozást tudnánk megoldani egy komputeres látótér vizsgálóval és egy OCT készülékkel.
Krónikus kórházunkban profilmódosítás nem látszik szükségesnek, járóbeteg ellátásunkat kardiológiai /echokardiográf szükséglet/, gerátriai és reumatológiai profilú nappali kórházi szolgáltatással tervezzük bővíteni /utóbbi kettő engedélyeztetése folyamatban/.
A szakorvos létszám állandósításával, a rendelések délutáni elérhetőségének biztosításával, megfelelő műszerparkkal, rendszeresen továbbképzett szakasszisztenciával, a betegelégedettségi mutatók figyelembe vételével kerülhetünk mind közelebb szakmai céljaink eléréséhez.
Az elkövetkező évek reális intézményi stratégiájaként megfogalmazható az orvosi, szakdolgozói állomány magas szakmai, etikai színvonalának stabilizálása, a műszerpark ésszerű bővítése, korszerűsítése, a betegelégedettség fokozása, a betegjogok kiterjedt érvényesítése, a prevenciós tevékenység előtérbe kerülése.